ca es en
Inici
Obrint portes
Una universitat global amb impacte social
La pregunta adequada
La UOC és recerca i innovació
Reinventant el teu futur
Una comunitat connectada

25 anys promovent el talent,
generant i connectant coneixement

El paper de la Universitat davant els reptes de l'Agenda 2030

Una producció de BBC Storyworks

25 anys en imatges

1994

UOC 1994

1995

UOC 1995

1996

UOC 1996

1997

UOC 1997

1999

UOC 1999

2000

UOC 2000

2003

UOC 2003

Obrint portes

trans- ferir

1 v. tr. [LC] Transportar (la seu, el domicili, etc.) d'un lloc a un altre. Transferí la seu papal a Avinyó.
2 1 v. tr. [LC] [ECT] [DR] [AD] Fer passar (quelcom) a la propietat d'altri. Transferir un títol de renda. Transferir una quantitat per banc.
2 2 v. tr. [LC] [ECT] Destinar (una quantitat d'un pressupost) a un altre objecte que aquell a què estava destinada.
Elisabeth Salmon

«L'educació virtual és profundament democratitzadora»

Elizabeth Salmon

Professora col·laboradora del màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització

Elizabeth Salmon és advocada i doctora en Dret Públic. Des del 2018 és la primera dona llatinoamericana que presideix el Comitè Assessor del Consell de Drets Humans de l'Organització de les Nacions Unides. Exerceix, a més, la direcció de l'Institut de Democràcia i Drets Humans de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú, i també és amicus curiae de la Justícia Especial per a la Pau a Colòmbia.

La primera universitat online del món

La UOC no es va idear com una universitat a distància, sinó que, l’any 1995, va aprofitar una xarxa d'internet incipient per convertir-se en la primera universitat sense distàncies.

estudiants

0

estudiants

graduats i graduades

0

graduats i graduades

professors i professores col·laboradors i tutors i tutores

0

professors i professores col·laboradors i tutors i tutores

La UOC té estudiants en 138 països

Catalunya

+ de

0

Catalunya

Espanya (sense Catalunya)

+ de

0

Espanya (sense Catalunya)

Resta del món

+ de

0

Resta del món

Xifres del curs 2021-2022

Una formació al llarg de la vida

Oferta formativa provisional del curs 2022-2023

Descobreix la que s'adapta millor a les teves necessitats

¹Cicles formatius de grau superior d’FP (Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC)

Una universitat global amb impacte social

La UOC fa una aposta decidida per obrir-se al món a partir del respecte i la col·laboració. Ho fa promovent l’aprenentatge globalment i socialment responsable, fomentant el coneixement obert amb i per a tothom, donant resposta als reptes de la societat definits a l’Agenda 2030 i comprometent-se amb la igualtat de gènere.

trans- versal

1 adj. [LC] [MT] Que va en una direcció que travessa una direcció donada. Dues posts paral·leles unides per llistons transversals. Secció transversal.
2 f. [MT] [LC] Recta que travessa o talla un sistema de rectes.
agenda 2030
agenda 2030

Referents en aprenentatge en línia de qualitat

La UOC té un model d’aprenentatge que posa l’estudiant al centre i que busca una millora constant de les seves competències. Es basa en l’acompanyament continuat, la resolució d’activitats i la col·laboració entre estudiants. La diversitat de l’oferta formativa permet que s’adapti a cada moment vital i professional.

Com s’estudia a la UOC?

Com s’estudia a la UOC?

Descobreix-ho mirant aquest vídeo

play

Com és l’estudiant de la UOC?

Com és l’estudiant de la UOC?

0 %

dones

0 %

de 25 a 34 anys

0 %

estudia i treballa

0 %

vol estudiar i ampliar coneixements

0 %

tria la UOC perquè pot compatibilitzar feina i estudis

0 %

treballa en el sector privat

0

estudiants amb certificat oficial de discapacitat igual o superior al 33 %

Estudiants de mobilitats

0

Curs 2020-2021

El programa de Mobilitat virtual permet ampliar l’accés a l’experiència educativa internacional i millorar les competències globals de les persones.

El 84 % dels graduats i graduades tornaria a triar la UOC

Un gran equip

544

professorat propi i investigador

185

personal investigador a temps complet

873

personal de gestió

5.800

professorat col·laborador i tutor

mouse

La pregunta adequada

trans- formar

1 1 v. tr. [LC] Fer passar d'una forma a una altra. Transformar una expressió algebraica. Transformar un corrent d'alta tensió en un corrent de baixa tensió.
1 2 v. intr. pron. [LC] Passar d'una forma a una altra. El capgròs es transforma en granota.
2 1 v. tr. [LC] Convertir en una substància diferent. Els alquimistes tractaven de transformar el plom en or.
2 2 v. tr. [LC] Modificar enterament. Va transformar talment la casa que hauríeu dit que era una altra.
2 3 v. intr. pron. [LC] Només en els contes el cor es transforma en una pedra.

«Fer la part
que ens toca»

Josep A. Planell
Rector

Reflexions de futur. La universitat post-COVID-19

A quins reptes s’enfronten les universitats després de la crisi de la COVID-19? Quin rol ha de jugar l’educació superior a partir d’ara? Quins són i com cal afrontar els desafiaments de la nova era? Com s’han d’adaptar a la transformació digital? Quin ha de ser el model de recerca?

La universitat canvia i la UOC comparteix les reflexions dels seus portaveus, el professorat i personal de recerca al voltant del debat sobre quin ha de ser el full de ruta per als pròxims anys.

Consulta tots els articles de reflexió

Altres exemples de disrupció

L’eLearning Innovation Center fa evolucionar el model d'aprenentatge de la Universitat per garantir una experiència formativa de qualitat, única, connectada i en xarxa. Comparteix experiències educatives innovadores de la mà de reconeguts experts d’arreu.

La Reina Roja.
Sèrie audiovisual sobre innovació educativa.

La UOC
és recerca
i innovació

La recerca és part essencial de la missió de la UOC. Té vocació interdisciplinària i posa el focus en la interacció entre les ciències humanes i socials i la tecnologia. S’impulsa des dels centres de recerca i innovació, i des dels estudis. La UOC compta també amb una escola de doctorat.

trans- disciplinària

adj. [Educació] Dit de l'activitat transversal, que és comuna a un conjunt de disciplines o matèries.
Mayo Fuster

«Estudiem com les metodologies de recerca col·laboratives i de cocreació poden reinventar la forma de fer recerca»

Mayo Fuster

Investigadora principal del grup Digital Commons de l’IN3

Antropòloga, economista i doctora en Ciències Polítiques i Socials, Mayo Fuster és experta en economia col·laborativa, i la Investigadora principal del grup Digital Commons de l’IN3 (DIMMONS) de l’IN3. És professora associada a la Universitat Harvard i assessora d’institucions com l’Ajuntament de Barcelona o la Comissió Europea.
Salvador Macip

«Feia molts anys que els experts avisaven que viuríem una pandèmia»

Salvador Macip

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut

Salvador Macip és doctor en Medicina, professor dels Estudis de Salut de la UOC i del Departament de Biologia Molecular i Cel·lular de la Universitat de Leicester. La seva línia de recerca, tant a la UOC com a Leicester, és sobre el càncer i l’envelliment.
Samia Oukemeni

«Una vegada algú em va dir: "Però si ets una noia, com és que fas un doctorat sobre les tecnologies de la informació?"»

Samia Oukemeni

Doctorada en Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Samia Oukemeni és experta en seguretat i privacitat a internet i graduada del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes. La seva tesi doctoral versa sobre la privacitat a les xarxes socials. El seu consell: “abans de publicar res a les xarxes, penseu-hi un minut”.
Luis Villarejo

«Generem experiències de realitat virtual i realitat augmentada, sobretot per a l’educació, la cultura i el turisme»

Luis Villarejo

Cofundador de l’spin-off Immersium Studio

Dotar de vida virtual un triceratop en un museu és una experiència possible gràcies a una spin-off, una empresa derivada, sorgida de l’activitat de la UOC i impulsada per Luis Villarejo, enginyer superior d’Informàtica i doctor en Processament de Llenguatge Natural. Luis Villarejo treballava des de fa més d’una dècada en l’àmbit de tecnologia educativa quan els coneixements i experiències adquirits en realitat augmentada, van donar lloc a Immersium Studio.
Pau Alsina

«Una revista científica no solament és una publicació, també esdevé una comunitat de coneixement»

Pau Alsina

Professor dels Estudis d’Arts i Humanitats

Des dels estudis d’Arts i Humanitats s’impulsa el proper Simposi Internacional d’Arts Electròniques (ISEA), un congrés itinerant que acollirà Barcelona el 2022: “És internacional, intersectorial i interinstitucional i connecta art, disseny, ciència, tecnologia, pensament i societat a través d’un tema més vigent que mai: els possibles”, explica el professor Pau Alsina.

Un node de coneixement obert

El 50 % dels articles originals dels investigadors de la UOC està publicat en obert.

... és que la publicació acadèmica de la UOC sigui per defecte en obert

El compromís de la UOC per al 2030

... que totes les dades de recerca creades a la UOC segueixin els principis FAIR.

Els principis FAIR (segons les inicials dels termes anglesos findable, accessible, interoperable, reusable) fan referència al fet que les dades es puguin trobar fàcilment fent servir metadades, que siguin accessibles mitjançant protocols estandarditzats, interoperables i reutilitzables.

Evolució de la recerca de la UOC en els darrers 8 anys

2014

2021

Captació de fons
Captació de fons

2M €

Captació de fons

6,7M €

Articles científics anuals
Articles científics anuals

275

Articles científics anuals

642

Grups de recerca
Grups de recerca

46

Grups de recerca

51

Càtedres institucionals
Càtedres institucionals

4

Càtedres institucionals

6

Patents vigents
Patents vigents

4

Patents vigents

19

Atractius, referents i rellevants

En R+I volem ser: atractius (captant talent i bons projectes), referents (publicant i visibilitzant més i millor) i rellevants (fent recerca que tingui impacte social) en els àmbits d'aquesta triple hèlix, que són transdisciplinaris per definició i alhora translacionals (pensant en els ciutadans que se’n podran beneficiar).
Atractius, referents i rellevants

Els nostres doctors i doctores

Reinventant el teu futur

L'oferta formativa de la UOC posa l'èmfasi en l'ocupabilitat: el conjunt de coneixements, habilitats i capacitats amb què s'ha de dotar un graduat o graduada per a l'exercici de les professions per a les quals l'acredita el títol.

trans- cendir

1 1 v. tr. [LC] Ultrapassar. Anar més enllà (d'un límit).
1 2 v. intr. pron. [FS] Superar-se, anant més enllà.
2 v. intr. [LC] Una cosa que es produeix en un medi, arribar a ésser coneguda, a tenir conseqüències, en un altre medi.
Anna Ferry

“El grau de Multimèdia ha millorat la meva carrera professional”

Anna Ferry

Alumni. Professora col·laboradora i tutora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Graduada en Disseny Gràfic per BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona, Anna Ferry va decidir fer el grau de Multimèdia a la UOC. Va obtenir el premi extraordinari de la promoció pel seu expedient i el Premi Nacional de Fi de Carrera d'Educació Universitària. Ara compagina la feina de desenvolupadora de frontals o interfícies (desenvolupadora front-end) i de programes de suport (desenvolupadora back-end) amb la de professora col·laboradora i tutora.

Alumni: una relació per sempre

Alumni ofereix a la seva comunitat formació al llarg de la vida, per proporcionar-li una actualització professional permanent i les eines necessàries per al desenvolupament professional, sense deixar de donar suport a la iniciativa emprenedora i la competitivitat. La comunitat Alumni està formada per persones que van més enllà: són d'arreu del món, estan compromeses amb el canvi i el progrés social i aconsegueixen allò que es proposen, #eltuquevolsser.

Com són els nostres graduats i graduades?

Capacitats més destacades
Capacitats més destacades
Titulacions
usb

Graus

0 %

Màsters i postgraus

0 %

Estudiar en qualsevol moment i situació de la vida
cable

Menys de 25 anys

0 %

cable

De 26 a 35 anys

0 %

cable

De 36 a 45 anys

0 %

cable

De 46 a 50 anys

0 %

Sectors i àmbits d'estudi
Economia i Empresa

Economia i Empresa

0 %

Comunicació

Comunicació

0 %

Tecnologia

Tecnologia

0 %

Psicologia i Educació

Psicologia i Educació

0 %

Dret i Ciència Política

Dret i Ciència Política

0 %

Arts i Humanitats

Arts i Humanitats

0 %

Salut

Salut

0 %

La comunitat UOC: més de 200.000 persones connectades

Estudiantat, alumni, professorat, professorat col·laborador i tutors, personal de gestió i de recerca, emprenedors i emprenedores, honoris causa, grups d’interès… som més de 200.000 persones, sempre connectades!

Hisham Al-Omeisy

«Vaig decidir adquirir les eines necessàries per ajudar a salvar la meva generació, i la següent»

Hisham Al-Omeisy

Alumni. Graduat del màster de Conflicte, Pau i Seguretat

Martin Carnoy

«La UOC representa el canvi més gran en la definició d'una universitat»

Martin Carnoy

Professor de la Universitat de Stanford. Impartí la lliçó inaugural  «Les TIC en l'ensenyament: possibilitats i reptes», el curs 2004-2005

Tony Bates

«La Universitat Oberta de Catalunya és una universitat excepcional. De fet, és única»

Tony Bates

Doctor honoris causa per la UOC. 2005

Sabela García

«La decisió de fer el màster de Gestió Cultural ha estat una de les més intel·ligents de tota la meva vida»

Sabela García

Alumni. Graduada del Màster universitari de Gestió Cultural

Nati Cabrera

«La flexibilitat del model permet a l’estudiant posar-se a estudiar i treballar en qualsevol lloc i en qualsevol moment»

Nati Cabrera

Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Membre del grup de recerca Edul@b

Voluntaris i voluntàries del programa d'acollida per a persones refugiades, sol·licitants d'asil i apàtrides

Voluntaris i voluntàries del programa d'acollida per a persones refugiades, sol·licitants d'asil i apàtrides

Sanjay Sarma

«El mètode de la UOC va ser dissenyat per ser disruptiu. Vau ser visionaris»

Sanjay Sarma

Vicepresident d'Aprenentatge Obert de l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT). Impartí la lliçó inaugural «El futur de l'educació» del curs 2020-2021.

Baixa en PDF la publicació

Formar. Transformar. 25 anys promovent el talent, generant i connectant coneixement